• EN

 • icon

  UKR

 • EN

 • icon

  UKR

Бакалаврат з економіки і фінансів у ОНМУ

Бажаєте побудувати кар'єру або відкрити свій бізнес, але не знаєте, з чого почати? Виберіть одну з наших бакалаврських освітніх програм, і вивчіть економіку, фінанси, інвестування, оподаткування, аудит, міжнародні валютні системи, фондовий ринок, бізнес планування, менеджмент, маркетинг і ще багато чого корисного для сучасного економіста або підприємця! Виберіть освітні програми зі спеціальностей 051 Економіка або 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок у Одеському національному морському університеті

ФІНАНСОВИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (БАКАЛАВРАТ) 


Нова бакалаврська освітньо-професійна програма «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» зі спеціальності 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК галузі знань 07 Управління та адміністрування спрямована на підготовку професіоналів у сфері фінансів з акцентом на фінансовий та інвестиційний менеджмент. 
Обсяг програми - 240 кредитів ЄКТС Термін навчання на денній і заочній формах - 3 роки, 10 міс.


Illustration Investment

Що ви будете вміти після закінчення бакалаврату?

● Орієнтуватися у міжнародних валютних системах, аналізувати світові фінансові та інвестиційні ринки.● Ефективно управляти фінансовою діяльністю підприємств та особистими фінансами.● Оцінювати всі види фінансових та реальних активів – акції, облігації, криптовалюти, нерухомість, біржові товари, дорогоцінні метали тощо. ● Обґрунтовувати різні методи фінансування інвестицій, оцінювати податки.● Оцінювати прибутковість та ризики будь-яких інвестиційних проєктів.● Управляти інвестиціями, добирати активи в інвестиційний портфель, як для підприємств, так і для фізичних осіб, використовувати сучасне програмне забезпечення для формування інвестиційного портфеля. ● Та багато іншого.

Обов'язкові дисципліни:

● Фінанси, гроші та кредит● Банківська справа● Страхування● Корпоративні фінанси● Бухгалтерський облік● Податкова система ● Міжнародні фінанси  ● Фінансове право ● Менеджмент● Маркетинг● Професійна англійська мова● Мікроекономіка● Макроекономіка● Міжнародні валютні системи● Ринок цінних паперів● Фінансовий менеджмент ● Інвестиційний менеджмент● Економіка морського транспорту

 • Illustration

  Гарант ОПП "Фінансовий та інвестиційний менеджмент" - фінансовий директор групи логістичних компаній, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і фінансів Копилова Ольга Володимирівна 
  E-mail: moc.liamg%401891avolypoko

Освіта майбутнього дуже відрізняється від того, до чого ми звикли за останні десятиліття. Давно минули часи, коли вибір професії ґрунтувався на моді, думці батьків чи віддаленості від рідної домівки. Наразі вибір абітурієнтів залежить від синергії внутрішнього покликання та запиту з боку роботодавців. Що бізнес чекає від майбутніх фахівців з фінансового та інвестиційного менеджменту? Освоєння рутинних операцій? Виконання шаблонних доручень? Ні. Сучасний бізнес чекає на креативне та логічне мислення, відкритості до імпровізації, здатності швидко аналізувати великі масиви інформації, вміння подумки охопити весь світ та запропонувати оптимальне вирішення проблеми. ОПП "Фінансовий та інвестиційний менеджмент" спрямована саме на підготовку таких фахівців: сучасних, креативних, обізнаних, для яких немає кордонів та обмежень.Вибіркові дисципліни:

● Підприємництво● Міжнародний маркетинг ● Бізнес планування● Культура спілкування та ділова етика● Управління персоналом ● Управління конкурентоспроможністю ● Аудит● Інноваційна діяльність● Проєктний аналіз● Контролінг● Психологія бізнесу, PR та реклами● Ризик менеджмент● Стратегічний менеджмент● Зовнішньоекономічна діяльність  ● Міжнародне право● Логістичний менеджмент● Транспортний менеджмент● Цифрова економіка ● та ін.

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок: ким можна працювати?

● Фінансистами та фінансовими директорами, начальниками економічних підрозділів підприємств, у тому числі морських транспортних компаній ● Керівниками та власниками підприємств● Головними бухгалтерами, фахівцями з фінансово-економічної безпеки підприємств● Фінансовими та бізнес-аналітиками, фінансовими брокерами, Фінансовими радниками і консультантами ● Фахівцями з банківської справи та у галузі страхування ● Фахівцями у сфері нерухомості● Професійними інвесторами, інвестиційними менеджерами● Аналітиками в галузі інвестування і ринків цінних паперів та аналітиками з оцінки ризиків● Бізнес-аудиторами● Фахівцями з кредитних та лізингових операцій● Фахівцями з бюджетування, оцінювачами бізнесу

 • a

  7 переваг освітньої програми: 📌 Освітня програма є унікальною, незважаючи на універсальний характер, вона передбачає вивчення питань, пов'язаних з фінансами та інвестиціями в галузі морського транспорту📌 Ділові ігри, кейси та сучасні цифрові технології у фінансовому та інвестиційному менеджменті📌 Державний диплом міжнародного зразка📌 Очна та заочна форми навчання, вчитися можливо повністю у дистанційному режимі, навіть якщо ви знаходитесь за кордоном📌 Участь у програмах обміну студентами і можливість навчатися в університетах країн ЄС 📌 Майстер-класи від провідних фахівців у сфері фінансів та інвестицій 📌 Гарантуємо працевлаштування всіх випускників

 • Конкурсні предмети національного мультипредметного тесту в 2024 р. для вступу на спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок: 📌 українська мова; 📌 математика; 📌 історія України📌 предмет на вибір: іноземна мова або біологія або фізика або хімія або українська література або географія.

 • icones

  Вартість контракту для громадян України в ОНМУ на освітній програмі "Фінансовий та інвестиційний менеджмент" у 2024 році: 26 650 грн. за 1-й рік, за 4 роки - 125700 грн., на заочній формі - 20 тис. грн. за перший рік, за 4 роки - 94300 грн.  Вартість контракту для іноземних громадян - 1600 USD рік.
  Можлива помісячна оплата. 


Приєднатися до групи абітурієнтів у Telegram:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА (БАКАЛАВРАТ) 


Бакалаврська освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» зі спеціальності 051 ЕКОНОМІКА спрямована на підготовку фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, знаннями й практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань з економічного управління на рівні підприємства, в тому числі, морського транспорту. 
Студенти здобувають спеціальні компетентності з економічного аналізу, бізнес планування, ціноутворення, фінансів, інвестування, бухгалтерського обліку та аудиту, опановують сучасними методами діагностики, розробки стратегій підприємств.
Обсяг програми - 240 кредитів ЄКТС Термін навчання на денній і заочній формах - 3 роки, 10 міс.

students 2

Що ви будете вміти після закінчення бакалаврату?

● Діагностувати економічний стан підприємства / бізнесу на ринку.● Розраховувати та аналізувати фінансові результати підприємства / бізнесу.● Прогнозувати діяльність підприємств, обгрунтовувати будь-які економічні рішення.● Складати бізнес плани будь-якого бізнесу або підприємства. ● Прораховувати цінові рішення. ● Оцінювати інвестиційні проєкти підприємств.● Оцінювати підприємницькі ризики.● Розробляти різноманітні стратегії підприємств, у тому числі, компаній морського транспорту.● Управляти персоналом, розробляти заходи щодо мотивації персоналу.Обов'язкові дисципліни:

● Мікроекономіка● Макроекономіка● Професійна англійська мова● Інформаційні технології● Фінанси, гроші та кредит● Бухгалтерський облік● Світова економіка● Економіка підприємства● Ціноутворення● Податкова система● Інвестування● Економічна психологія● Економіка праці і соціально-трудові відносини● Економіка морського транспорту● Економічний аналіз● Господарське право● Менеджмент● Маркетинг

 • Illustration

  Гарант ОПП "Економіка підприємства" - кандидат економічних наук, професор кафедри економіки і фінансів Онешко Світлана Володимирівна 
  E-mail: moc.liamg%401xofvso

Вища освіта є фундаментом для роботи у різноманітніших галузях бізнесу. Економіст є одним із найзначніших фахівців для підприємства. Економісти були і залишаються найбільш популярними фахівцями на ринку праці, а кваліфікація економіста важлива з погляду кар'єрного зростання, вона є пріоритетною при виборі на посади директорів. ОПП «Економіка підприємства» розрахована на тих, хто хоче стати економістом нової управлінської формації з аналітичним способом мислення, фахівцем, який розробляє і приймає ефективні рішення в ході фінансово-господарської діяльності підприємства. Прикладна орієнтація програми дозволяє підготовити економістів для роботи на підприємствах різних галузей економіки, у тому числі на підприємствах морського транспорту. Програма також дає знання тим, хто хоче займатися власною справою, навчитися застосовувати сучасні економічні інструменти в бізнесі.
Спеціальність 051 Економіка: ким можна працювати?

● Економістами на транспортних і виробничих підприємствах, у торгових фірмах, туристичних компаніях, банках та інвестиційних компаніях● Керівниками та власниками підприємств● Головними бухгалтерами● Фахівцями в галузі фінансово-економічної безпеки підприємств, бізнес-аналітиками● Фахівцями з роботи з персоналом і крюїнг-менеджерами● Консультантами в економічній сфері, податковими консультантами● Фахівцями із зовнішньоекономічної діяльності та логістики● Аналітиками в галузі інвестування● Аудиторами● Економістами з кредитних та лізингових операцій● Фахівцями з продажу товарів і послуг● Фахівцями з бізнес планування та інновацій● Стартап-менеджерами та фахівцями з електронної комерції

Вибіркові дисципліни:

● Підприємництво● Психологія управління● Страхування● Управління людськими ресурсами● Бізнес планування● Інноваційна діяльність● Управління витратами● Економічна безпека підприємства● Аудит● Міжнародні валютні системи● Ринок цінних паперів● Банківська справа● Технологія і організація морських перевезень● Технологія і організація портового господарства● Логістичний менеджмент● Основи транспортно-експедиторської діяльності ● Транспортний менеджмент● та ін.

 • a

  7 переваг освітньої програми:📌 Програма є універсальною, можна працювати у будь-яких галузях економіки📌 Унікальністю програми є поєднання класичної економічної та морської освіти📌 Державний диплом міжнародного зразка📌 Очна та заочна форми навчання, дистанційне навчання 📌 Участь у програмах обміну студентами і можливість навчання в університетах країн ЄС 📌 Майстер-класи від провідних економістів і топ-менеджерів підприємств морського транспорту та інших галузей економіки📌 Гарантуємо профільне працевлаштування всіх випускників в Україні або за кордоном

 • Конкурсні предмети національного мультипредметного тесту в 2024 р. для вступу на спеціальність 051 Економіка:
  📌 українська мова;
  📌 математика;
  📌 історія України
  📌 предмет на вибір: іноземна мова або біологія або фізика або хімія або українська література або географія.

 • icones

  Вартість контракту для громадян України в ОНМУ на освітній програмі "Економіка підприємства" у 2024 році: 26 650 грн. за 1-й рік, за 4 роки - 125700 грн., на заочній формі - 20 тис. грн. за перший рік, за 4 роки - 94300 грн.  Вартість контракту для іноземних громадян - 1600 USD рік.
  Можлива помісячна оплата. 


Приєднатися до групи в Telegram:

Ділові ігри та кейси

Illustration
Illustration
Illustration

Відгуки випускників ОПП "Економіка підприємства"

Дізнайтесь, чому саме нас обирають для здобуття вищої освіти!

Відгук випускниці бакалаврата ОП "Економіка підприємства" Наталії Почтаренко

Відгук випускниці бакалаврата ОП "Економіка підприємства" Катерини Максимюк

Відгук випускника бакалаврата ОП "Економіка підприємства" Владислава Гнєзділова

Відгук випускниці бакалаврата ОП "Економіка підприємства" Аліни Лук'янової

Відгук випускниці бакалаврата ОП "Економіка підприємства" Віолетти Волосенко

Відгук випускника бакалаврата ОП "Економіка підприємства" Радомира Швачки

Відгук випускниці бакалаврата ОП "Економіка підприємства" Євгенії Курдас

Відгук випускниці бакалаврата ОП "Економіка підприємства" Дар'ї Зайнчуковської

"Про ОНМУ я дізналася від батька, який багато років жив у Одесі. Я була натхнена цією думкою, адже з'явилася можливість вивчати не просто економіку, а економіку морського бізнесу. Під час навчання в університеті я зустріла чудових викладачів, які ділилися з нами багажем своїх знань, і дійсно були зацікавлені в тому, щоб ми всьому навчилися. Хотілося б подякувати кожному викладачу за безцінну працю та віддачу, особливо Яровій Ніні Вікторівні, Чиж Людмилі Петрівні, Ширяєвій Людмилі Володимирівні. Завдяки моїм викладачам я розкрила в собі безліч можливостей. Дорогі абітурієнти! Вірте в себе й нічого не бійтеся! Попереду Вас чекає величезний шлях, наповнений яскравими та непередбачуваними подіями, але запевняю Вас у тому, що все буде добре! В ОНМУ кожен зуміє знайти себе й побудувати фундамент для здійснення своїх мрій!"

30 червня 2021 року

Illustration

Кристина Воловей 

Випускниця бакалаврату

"Тема бізнесу та фінансів цікавила мене вже з юних років. Після закінчення школи перед абітурієнтами стоїть важке завдання, не лише у плані вибору перспективної та добре оплачуваної спеціальності, а також у виборі навчального закладу, який виправдає очікування майбутнього студента. Оскільки Одеса заслужено є морською столицею України, я вирішив здобути економічну освіту з морським ухилом, у зв'язку з чим мій вибір припав на Одеський національний морський університет, в якому спеціальність Економіка повністю відповідала моїм прагненням. Більшість абітурієнтів чудово розуміють, що диплом – це лише частина успіху, а головною метою навчання є можливість подальшого працевлаштування у велику компанію, це дає додаткові плюси на користь вибору ОНМУ, який вже не перший рік співпрацює з найбільшими міжнародними крюїнговими, судноплавними та стивідорними компаніями. Після закінчення ОНМУ. я переконався у правильності вибору, зробленого мною після закінчення школи."

28 червня 2020 року

Illustration

Андрій Коваль

Випускник бакалаврату

"Я закінчила бакалаврат зі спеціальності 051 Економіка, за освітньої програмою "Економіка підприємства". Одеський Водний захоплює своєю атмосферою, високим рівнем кваліфікації та професіоналізму викладачів. Вони вміють закладати знання так, що завжди цікаво і зрозуміло. Висловлюю вам свою подяку і бажаю вам здоров'я, а також більше розумних студентів. Всім абітурієнтам, хто ще не визначився з вибором професії, раджу вибирати економіку. Не важливо куди занесе вас життя, але ваші знання й уміння будуть затребувані завжди і всюди."

20 червня 2021 року

Illustration

Віолетта Топтунова

Випускниця бакалаврату

"На спеціальності 051 Економіка викладацький склад дуже сильний, вчитися просто й легко. Наші викладачі без проблем можуть приділити студенту свій особистий час. Це особливо допомагало на першому курсі навчання. Завдяки університету я дізналася про безліч різних конференцій, конкурсів, проєктів, які також допомагають розвиватися і здобувати нові знання та вміння. Крім того, в університеті багато спортивних гуртків і секцій, що відкриті для будь-якого студента, який має бажання займатися спортом."

29 червня 2021 року

Illustration

Наталія Мандрик 

Випускниця бакалаврату

"За чотирі роки на моєму студентському шляху зустрілося багато викладачів-професіоналів, людей, які дійсно люблять те, чим займаються. Від щирого серця хочеться сказати спасибі моєму дипломному керівнику Яровій Ніні Вікторівні за підтримку, мотивацію і допомогу в будь-який час доби. За професіоналізм і тотальну віддачу дякую Чиж Людмилу Петрівну, Онешко Світлану Володимирівну, Воркунову Ольгу Вячеславівну – крім знань за фахом, я отримала багато життєвих уроків! Дорогі абітурієнти, не бійтеся пробувати та проявляти ініціативу! Робіть вибір, спираючись тільки на свої думки й бажання. Прислухайтеся, аналізуйте, робіть висновки. На кафедрі "Економіка і фінанси" вам завжди допоможуть розкрити свій потенціал і стати кращими з кращих!"

23 червня 2021 року

Illustration

Юлія Аль-Саєд 

Випускниця бакалаврату 

"З дитинства я знала, що буду навчатися у Водному. Майже усі члени моєї родини є випускниками Водного, зокрема, спеціальності Економіка. Наприкінці одинадцятого класу мені стало цікаво вивчати економічні науки, і я поступила на перший курс спеціальності Економіка підприємства. В здобутті цієї освіти я бачила великі перспективи у майбутньому, безліч варіантів працевлаштування.За рекомендацією викладачів на третьому курсі я проходила виробничу практику у крюїнговій компанії MSC Crewing Services, де здобула додаткові знання у сфері кадрового менеджменту. Після бакалавріату я вступила до магістратури спеціальності 051 Економіка, де із задоволенням продовжувала вивчати дисципліни, пов'язані з морським транспортом. А на сьогоднішній день я навчаюсь за ОНП "Економіка водного транспорту" в аспірантурі."

20 лютого 2019 року

Illustration

Катерина Коцюбенко 

Випускниця бакалаврату і магістратури 

"Я випускник кафедри «Економіка та фінанси» освітньої програми «Економіка підприємства» спеціальності 051 Економіка. Хочу висловити величезну подяку викладачам Одеського національного морського університету! Системою навчання задоволений. Дуже професійний викладацький склад, який йде на зустріч і допомагає студентам. Викладачі дають якісні знання та навички, які я зміг застосовувати на практиці з першого курсу. З вибором місця для здобуття вищої освіти не помилився. Я отримав величезний багаж знань, головне правильно працювати з навчальним матеріалом та інформацією. Бажаю успіху абітурієнтам!"

22 червня 2023 року

Illustration

Ілля Кириловський

Випускник бакалаврату 


Допоможемо вибрати спеціальність, освітню програму, написати мотиваційний лист, подати документи для вступу до університету і спланувати навчання на денній або заочній формі 
Виберіть бакалаврську освітню програму своєї мрії, а ми про все подбаємо!
Приклад мотиваційного листа:

our students

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА (БАКАЛАВРАТ) 


Бакалаврська освітньо-професійну програму «Міжнародна економіка» зі спеціальності 051 ЕКОНОМІКА галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спрямована на підготовку професіоналів у сфері міжнародної економічної діяльності, вирішення проблем інтернаціонального бізнесу і прийняття управлінських рішень. Програма ґрунтується на вивченні світового господарства, економіки зарубіжних країн та управління інтернаціональним бізнесом 
Обсяг програми - 240 кредитів ЄКТС Термін навчання на денній і заочній формах - 3 роки, 10 міс.

students


Що ви будете вміти після закінчення бакалаврату?

● Аналізувати міжнародні ринки товарів та послуг ● Діагностувати економічний стан міжнародних компаній ● Прогнозувати й планувати міжнародну економічну діяльність ● Складати бізнес плани міжнародного бізнесу або підприємства у будь-якій сфері діяльності  ● Оцінювати інвестиційні проєкти та оцінювати ризики● Складати інвестиційні портфелі ● Розробляти різноманітні стратегії підприємств різних галузей економіки на міжнародному рівні з урахуванням економічних і правових аспектів


Обов'язкові дисципліни:

● Мікроекономіка● Макроекономіка● Економіка зарубіжних країн● Міжнародні стандарти і системи якості ● Професійна англійська мова● Інформаційні технології● Економіка підприємства● Фінанси, гроші та кредит● Міжнародні фінанси● Бухгалтерський облік● Економіка праці і соціально-трудові відносини● Господарське право● Міжнародне право ● Світові фінансові ринки● Інвестування● Менеджмент● Маркетинг

 • Illustration

  Гарант ОПП "Міжнародна економіка" - кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і фінансів Фіалковська Анастасія Андріївна
  E-mail: moc.liamg%40au.do.naif

Людина не може змінити минулого, але майбутнє завжди в її руках. Вибір професії – одне з головних рішень у житті кожної людини, дуже важливо не помилитися. ОПП «Міжнародна економіка» дозволяє зрозуміти причини появи великих економічних криз, безробіття та інфляції, розібратися у функціонуванні інвестиційних ринків, а також у причинах, через які деякі країни перебувають у бідності, а інші більш успішні. Економіка – це наше сьогодення та наше майбутнє!

Спеціальність 051 Економіка: ким можна працювати?

● Економістами у міжнародних транспортних і виробничих компаніях, у торгових корпораціях, туристичних компаніях, банках та інвестиційних компаніях● Керівниками та власниками міжнародних підприємств● Начальниками економічних підрозділів міжнародних компаній● Головними бухгалтерами● Фахівцями в галузі фінансово-економічної безпеки міжнародних підприємств● Бізнес-аналітиками● Фахівцями з роботи з персоналом міжнародних компаній  ● Консультантами у сфері міжнародної економіки, податковими консультантами● Фахівцями із зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної логістики● Аналітиками в галузі інвестування на міжнародних ринках ● Аудиторами● Економістами з кредитних та лізингових операцій● Фахівцями з продажу товарів і послуг● Фахівцями з бізнес планування та інновацій● Стартап-менеджерами● Фахівцями у сфері електронної комерції

Вибіркові дисципліни:

● Друга іноземна мова● Зовнішньоекономічна діяльність● Підприємництво● Психологія управління● Страхування● Управління людськими ресурсами● Бізнес планування● Інноваційна діяльність● Цифрова економіка та інформаційні системи● Економічна безпека підприємства● Міжнародні валютні системи● Ринок цінних паперів● Митно-транспортні операції● Психологія бізнесу, PR та реклами● Логістичний менеджмент● Транспортний менеджмент● та ін.

 • a

  7 переваг освітньої програми: 📌 Програма є універсальною, можна працювати у будь-яких галузях економіки та країнах 📌 Освітня програма спрямована на підготовку професіоналів у сфері міжнародної економічної діяльності, вирішення проблем інтернаціонального бізнесу і прийняття управлінських рішень📌 Державний диплом міжнародного зразка і можливість працевлаштування за кордоном📌 Очна та заочна форми навчання, вчитися можливо повністю у дистанційному режимі, навіть якщо ви знаходитесь за кордоном📌 Можливість брати участь у програмах обміну студентами і навчатися в університетах країн ЄС 📌 Майстер-класи від провідних економістів і топ-менеджерів міжнародних підприємств 📌 Гарантуємо працевлаштування всіх випускників у міжнародні компанії, в тому числі, морського транспорту 

 • Конкурсні предмети національного мультипредметного тесту в 2024 р. для вступу на спеціальність 051 Економіка:
  📌 українська мова;
  📌 математика;
  📌 історія України
  📌 предмет на вибір: іноземна мова або біологія або фізика або хімія або українська література або геогра
  фія.

 • icones

  Вартість контракту для громадян України в ОНМУ на освітній програмі "Міжнародна економіка" у 2024 році: 26 650 грн. за 1-й рік, за 4 роки - 125700 грн., на заочній формі - 20 тис. грн. за перший рік, за 4 роки - 94300 грн.  Вартість контракту для іноземних громадян - 1600 USD рік. Можлива помісячна оплата. 


Приєднатися до групи в Telegram:

Відгуки випускників бакалаврату ОПП "Міжнародна економіка"

Дізнайтесь, чому саме нас обирають для здобуття вищої освіти!

"Привіт, я випускниця кафедри «Економіка і финанси» освітньої програми "Міжнародна економіка" спеціальності 051 Економіка. Ще у школі я мріяла здобути освіту в ОНМУ і не пошкодувала. Протягом чотирьох років мені надавали професійні знання чудові викладачі.В нашому университеті дружна атмосфера,за якою я буду сумувати. Я вважаю,що абітурієнтам буде цікаво навчатися на нашій кафедрі,оскільки підхід у викладачів сучасний.Я з натхненням вивчала міжнародну економіку в нашому університеті,тому рекомендую вибрати саме ОНМУ. І вирішила продовжити навчання у магістратурі на цієї же кафедрі!"

22 червня, 2023 року

Illustration

Дар'я Мілованова

Випускниця бакалаврату, ОПП "Міжнародна економіка"

Дар'я Мілованова 

Випускниця бакалаврату спеціальності 051 Економіка, освітньої програми "Міжнародна економіка" 2023 року

Катерина Вішнівецька

Випускниця бакалаврату спеціальності 051 Економіка, освітньої програми "Міжнародна економіка" 2024 року

 Анна Крижановська

Випускниця бакалаврату спеціальності 051 Економіка, освітньої програми "Міжнародна економіка" 2024 року

Аріна Степаненко

Випускниця бакалаврату спеціальності 051 Економіка, освітньої програми "Міжнародна економіка" 2023 року

Навчайтесь з нами!

Отримайте актуальну інформацію прямо зараз

Якщо ви завжди мріяли здобути освіту чи пройти підвищення кваліфікації у сфері економіки та фінансів, не відкладайте цю мрію! Ми тут, щоб допомогти вам на кожному етапі.

Ми пропонуємо консультування, що допоможе зробити процес вступу максимально простим і комфортним. Не пропустіть можливість навчатися в Одеському Водному!

Контакти


 • Кафедра: +38 (067) 976-45-05

 • Кафедра: ef.onmu@gmail.com

 • Приймальна комісія: +38 (048) 732-23-05  

 • Сайт ОНМУ: https://www.onmu.odessa.ua

 • 65029, вул. Мечникова 34, Одеса, Україна

Є запитання?

Заповніть нашу форму!

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.

Can't send form.

Please try again later.

Made with