Магістерські програми зі спеціальності 051 Економіка в ОНМУ

Бажаєте підвищити квалифікацію або змінити професію? Виберіть магістерську освітню програму зі спеціальності 051 Економіка в Одеському національному морському університеті

ЕКОНОМІКА МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ (МАГІСТРАТУРА) 

ОПП "Економіка морського транспорту" зі спеціальності 051 ЕКОНОМІКА, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки є унікальною для освітнього ринку України, оскільки вона реалізується в унікальному ЗВО, який має багаторічний досвід наукової та педагогічної діяльності у сфері економіки та управління морським транспортом, і висококваліфікований науково-педагогічний склад спеціалістів-транспортників, які є частиною транспортної спільноти. 
Обсяг програми - 90 кредитів ЄКТС
Термін навчання на денній і заочній формах - 1 рік, 4 міс.
Програма призначена для тих, хто будує свою кар'єру в морській галузі, вона враховує галузеву специфіку діяльності судноплавних компаній, портових підприємств і транспортних підприємств сервісної діяльності.  

Що ви будете вміти після закінчення магістратури?

● Розраховувати та аналізувати доходи, витрати та фінансові результати підприємств морського транспорту, складати фінансову звітність● Діагностувати фінансовий стан судноплавних компаній, стивідорних підприємств і сервісних підприємств морського транспорту● Розробляти всі види стратегій підприємств морського транспорту● Управляти персоналом підприємств морського транспорту і працювати в команді ● Обґрунтовувати управлінські рішення з ефективного розвитку підприємств морського транспорту, враховуючи цілі, ресурси та обмеження● Обґрунтовувати інвестиційні рішення підприємств морської галузі з урахуванням ризиків та складати бізнес плани ● Застосовувати сучасні методичні підходи для розв’язання економічних проблем функціонування і розвитку підприємств морського транспорту та обґрунтування стратегії управління й підвищення їх конкурентоспроможності

Обов'язкові дисципліни:

● Професійна англійська мова● Проєктний менеджмент● Мікроекономіка (поглиблений рівень)● Макроекономіка (поглиблений рівень)● Регулювання економіки та соціально-трудові відносини● Корпоративна і бізнес стратегія● Інвестиційний аналіз і оцінка ризиків● Економіка судноплавних компаній● Економіка портової діяльності● Економіка підприємств сервісної діяльності ● Основи комерційної діяльності судноплавних підприємств● Комерційна експлуатація флоту та дослідження фрахтових ринків

 • Illustration

  Гарант ОПП "Економіка морського транспорту" - кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і фінансів Хотєєва Наталя Віталіївна 
  E-mail: moc.liamg%401atarbto

Морська галузь завжди була й буде важливою для Одеського регіону, тому вибір ОПП "Економіка морського транспорту" - це можливість побудови карєри для випускників бакалаврату будь-якої спеціальності й подальшого кар'єрного зростання для фахівців транспортних підприємств. Я вірю, що студенти можуть впливати на якість своєї освіти, брати активну участь у вдосконаленні освітньої програми. Ми завжди готові підтримати їх у цьому.


shipping

Вибіркові дисципліни:

● Економічна діагностика● Оцінка вартості бізнесу● Морська логістика● Тарифи, фрахти, збори у системі морських перевезень● Фрахтування● Управління ризиками в проєктах● Міжнародні стандарти фінансової звітності● Міжнародне економічне право● Креативні технології та інновації● Логістика в управлінні проєктами● Фінансово-економічна безпека підприємства● Інформаційні технології ● Надійність та безпека інформаційних систем● та ін.

 • a

  8 ПЕРЕВАГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:● Програма є унікальною для освітнього ринку України● Програма реалізується в унікальному університеті, який має багаторічний досвід наукової та педагогічної діяльності у сфері економіки та управління морським транспортом● Програма призначена для тих, хто будує свою кар'єру в морській галузі, враховує галузеву специфіку і дає глибокі знання у сфері судноплавного бізнесу, портової діяльності та сервісної діяльності на морському транспорті● Програма має прикладну орієнтацію і дає можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом вибору частини дисциплін з урахуванням інтересів студентів, зокрема, вивчати міжнародні стандарти фінансової звітності тощо  ● Ви отримаєте державний диплом міжнародного зразка● У нас є очна та заочна форми навчання, а вчитися можливо повністю у дистанційному режимі, навіть якщо ви знаходитесь за кордоном● Є можливість брати участь у програмах обміну з університетами країн ЄС ● Майстер-класи від провідних фахівців морської галузі

 • Для здобуття повної вищої освіти до магістратури можна вступити на основі диплома бакалавра будь-якої спеціальності або диплома магістра (спеціаліста) буь-якої спеціальності. 

 • Для вступу до магістратури за спеціальністю 051 Економіка на базі диплома бакалавра проводиться єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) і єдиний вступний іспит (ЄВІ).
  ❗️ ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху (Економіка).
  ❗️ ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).
  📌 ЄВІ та ЄФВВ відбуватимуться у формі комп’ютерних онлайн-тестів, які можна буде пройти лише в спеціальних ТЕЦ (як і НМТ), створених у населених пунктах України, а також за кордоном. 

 • Для вступу до магістратури за спеціальністю 051 Економіка на базі диплома магістра (спеціаліста) проводяться внутрішні вступні випробування в ОНМУ (з фаху та з англійської мови).

 • icones

  Вартість контракту в ОНМУ на освітній програмі "Економіка морського транспорту" в 2024 році: на денній формі - 43 200 грн. - всього за рік і 4 міс., на заочній формі - 38880 грн. всього за рік і 4 міс. Можлива помісячна оплата.

Приєднатися до групи в Telegram:

Відгуки студентів та випускників

Анастасія Балакіна 

Студентка магістратури спеціальності 051 Економіка, ОПП "Економіка морського транспорту"

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА (МАГІСТРАТУРА) 

ОПП "Фінансово-економічна безпека" зі спеціальності 051 ЕКОНОМІКА галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спрямована на підготовку висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов і вимог, забезпечувати фінансову та економічну безпеку підприємств будь-яких галузей економіки, в тому числі, підприємств морської галузі, що дозволить вирішувати комплексні проблеми попередження ризиків і загроз, формувати систему захисту економічних інтересів підприємств. 
Обсяг програми - 90 кредитів ЄКТС Термін навчання на денній, заочній і дистанційний формах - 1 рік, 4 міс.
Програма має прикладний характер і дає можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом вибору частини дисциплін з урахуванням інтересів здобувачів вищої освіти. 

hands

Обов'язкові дисципліни:

● Професійна англійська мова● Проєктний менеджмент● Методологія наукових досліджень і методика викладання економічних дисциплін● Глобальна економіка● Кількісні методи в економіці● Стратегування національного економічного розвитку● Корпоративна і бізнес стратегія● Інвестиційний аналіз і оцінка ризиків● Фінансово-економічна безпека● Економічна діагностика● Фінансовий моніторинг● Економічна розвідка● Міжнародні стандарти фінансової звітності

 • Illustration

  Гарант ОПП "Фінансово-економічна безпека" - доктор економічних наук, професор кафедри економіки і фінансів Сментина Наталія Валентинівна
  E-mail: ten.rku%40ntnems

Фінансово-економічна безпека має бути забезпечена на кожному підприємстві, незалежно від сфери його діяльності, форми та масштабу бізнесу. Тому ОПП «Фінансово-економічна безпека» в Одеському національному морському університеті - це, безумовно, ваш правильний вибір для здобуття повної вищої освіти або підвищення кваліфікації.


Освітньо-професійна програма надає знання концептуальних основ організації та управління системою фінансово-економічної безпеки суб’єктів ринку та складових механізму її забезпечення. Передбачає низку поглиблених курсів з фінансового моніторингу, економічної діагностики, економічної розвідки, міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Формує фахівців з інноваційним мисленням, здатних до продукування нових ідей та розв’язання комплексних проблем, а також проведення наукового дослідження щодо уникнення і попередження ризиків і захисту економічних інтересів суб’єктів господарювання від можливих загроз.


Вибіркові дисципліни:

● Кібербезпека на підприємстві● Оцінка вартості бізнесу● Фінансовий контролінг● Фінансовий облік● Міжнародне економічне право● Креативні технології та інновації● Злиття та поглинання● Регулювання економіки та соціально-трудові відносини● Соціальні та екологічні проєкти● Статистика для економістів● та ін.

 • a

  8 ПЕРЕВАГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:● Освітня програма є унікальною для освітнього ринку України через спрямованість на вивчення питань фінансово-економічної безпеки підприємств, у тому числі, з урахуванням специфіки морського бізнесу та інших галузей економіки  ● Програма дає глибокі знання з міжнародних стандартів фінансової звітності ● Програма має прикладний характер і дає можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом вибору частини дисциплін з урахуванням інтересів студентів ● Ви отримаєте державний диплом міжнародного зразка● У нас є очна, заочна та дистанційна форми навчання, вчитися можливо повністю у дистанційному режимі, навіть якщо ви знаходитесь за кордоном● Є можливість брати участь у програмах обміну з університетами країн ЄС ● Майстер-класи від провідних фахівців у сфері фінансово-економічної безпеки підприємств

 • Для здобуття повної вищої освіти до магістратури можна вступити на основі бакалаврського диплома будь-якої спеціальності. 

 • Для вступу до магістратури за спеціальністю 051 Економіка у 2023 році проводитимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), а також єдиний вступний іспит (ЄВІ).

  ❗️ ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху (Економіка).

  ❗️ ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

  📌 ЄВІ та ЄФВВ відбуватимуться у формі комп’ютерних онлайн-тестів, які можна буде пройти лише в спеціальних ТЕЦ (як і НМТ), створених у населених пунктах України, а також за кордоном. 

 • icones

  Вартість контракту в ОНМУ на освітній програмі "Фінансово-економічна безпека" в 2024 році: на денній формі - 43 200 грн. - всього за рік і 4 міс., на заочній та дистанційній формах - 38880 грн. всього за рік і 4 міс. Можлива помісячна оплата.

Приєднатися до групи в Telegram:

Програма тесту єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) зі спеціальності 051 Економіка:

Програма тесту загальної навчальної компетентності (перша частина ЄВІ):

Програма єдиного вступного іспиту з іноземної мови (друга частина ЄВІ):

Матеріали для підготовки
до ЄФВВ:

Презентація про особливості вступу до магістратури зі спеціальності 051 Економіка в 2024 р.

Навчайтесь з нами!

Отримайте актуальну інформацію прямо зараз

Якщо ви завжди мріяли здобути освіту чи пройти підвищення кваліфікації у сфері економіки та фінансів, не відкладайте цю мрію! Ми тут, щоб допомогти вам на кожному етапі.

Ми пропонуємо консультування, що допоможе зробити процес вступу максимально простим і комфортним. Не пропустіть можливість навчатися в Одеському Водному!

Контакти


 • Кафедра: +38 (067) 976-45-05

 • Кафедра: ef.onmu@gmail.com

 • Приймальна комісія: +38 (048) 732-23-05  

 • Сайт ОНМУ: https://www.onmu.odessa.ua

 • 65029, вул. Мечникова 34, Одеса, Україна

Є запитання?

Заповніть нашу форму!

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.

Can't send form.

Please try again later.

Made with