Магістерські програми зі спеціальності 051 Економіка в ОНМУ

Бажаєте підвищити квалифікацію або змінити професію? Виберіть магістерську освітню програму зі спеціальності 051 Економіка в Одеському національному морському університеті

ЕКОНОМІКА МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ (МАГІСТРАТУРА) 

ОПП "Економіка морського транспорту" зі спеціальності 051 ЕКОНОМІКА, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки є унікальною для освітнього ринку України, оскільки вона реалізується в унікальному ЗВО, який має багаторічний досвід наукової та педагогічної діяльності у сфері економіки та управління морським транспортом, і висококваліфікований науково-педагогічний склад спеціалістів-транспортників, які є частиною транспортної спільноти. 
Обсяг програми - 90 кредитів ЄКТС
Термін навчання на денній і заочній формах - 1 рік, 4 міс.
Програма призначена для тих, хто будує свою кар'єру в морській галузі, вона враховує галузеву специфіку діяльності судноплавних компаній, портових підприємств і транспортних підприємств сервісної діяльності.  

Що ви будете вміти після закінчення магістратури?

● Розраховувати та аналізувати доходи, витрати та фінансові результати підприємств морського транспорту, складати фінансову звітність● Діагностувати фінансовий стан судноплавних компаній, стивідорних підприємств і сервісних підприємств морського транспорту● Розробляти всі види стратегій підприємств морського транспорту● Управляти персоналом підприємств морського транспорту і працювати в команді ● Обґрунтовувати управлінські рішення з ефективного розвитку підприємств морського транспорту, враховуючи цілі, ресурси та обмеження● Обґрунтовувати інвестиційні рішення підприємств морської галузі з урахуванням ризиків та складати бізнес плани ● Застосовувати сучасні методичні підходи для розв’язання економічних проблем функціонування і розвитку підприємств морського транспорту та обґрунтування стратегії управління й підвищення їх конкурентоспроможності

Обов'язкові дисципліни:

● Професійна англійська мова● Проєктний менеджмент● Мікроекономіка (поглиблений рівень)● Макроекономіка (поглиблений рівень)● Регулювання економіки та соціально-трудові відносини● Корпоративна і бізнес стратегія● Інвестиційний аналіз і оцінка ризиків● Економіка судноплавних компаній● Економіка портової діяльності● Економіка підприємств сервісної діяльності ● Основи комерційної діяльності судноплавних підприємств● Комерційна експлуатація флоту та дослідження фрахтових ринків

 • Illustration

  Гарант ОПП "Економіка морського транспорту" - кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і фінансів Власенко Ольга Сергіївна
  E-mail: moc.liamg%40liam.oknesalv.aglo

Морська галузь завжди була й буде важливою для Одеського регіону, тому вибір ОПП "Економіка морського транспорту" - це можливість побудови карєри для випускників бакалаврату будь-якої спеціальності й подальшого кар'єрного зростання для фахівців транспортних підприємств. Я вірю, що студенти можуть впливати на якість своєї освіти, брати активну участь у вдосконаленні освітньої програми. Ми завжди готові підтримати їх у цьому.


shipping

Вибіркові дисципліни:

● Економічна діагностика● Оцінка вартості бізнесу● Морська логістика● Тарифи, фрахти, збори у системі морських перевезень● Фрахтування● Управління ризиками в проєктах● Міжнародні стандарти фінансової звітності● Міжнародне економічне право● Креативні технології та інновації● Логістика в управлінні проєктами● Фінансово-економічна безпека підприємства● Інформаційні технології ● Надійність та безпека інформаційних систем● та ін.

 • a

  8 ПЕРЕВАГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:● Програма є унікальною для освітнього ринку України● Програма реалізується в унікальному університеті, який має багаторічний досвід наукової та педагогічної діяльності у сфері економіки та управління морським транспортом● Програма призначена для тих, хто будує свою кар'єру в морській галузі, враховує галузеву специфіку і дає глибокі знання у сфері судноплавного бізнесу, портової діяльності та сервісної діяльності на морському транспорті● Програма має прикладну орієнтацію і дає можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом вибору частини дисциплін з урахуванням інтересів студентів, зокрема, вивчати міжнародні стандарти фінансової звітності тощо  ● Ви отримаєте державний диплом міжнародного зразка● У нас є очна та заочна форми навчання, а вчитися можливо повністю у дистанційному режимі, навіть якщо ви знаходитесь за кордоном● Є можливість брати участь у програмах «Два дипломи» та програмах обміну студентами і навчатися в університетах країн ЄС ● Майстер-класи від провідних фахівців морської галузі

 • Для здобуття повної вищої освіти до магістратури можна вступити на основі бакалаврського диплома будь-якої спеціальності. 

 • Для вступу до магістратури за спеціальністю 051 Економіка у 2023 році проводитимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), а також єдиний вступний іспит (ЄВІ).
  ❗️ ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху (Економіка).
  ❗️ ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).
  📌 ЄВІ та ЄФВВ відбуватимуться у формі комп’ютерних онлайн-тестів, які можна буде пройти лише в спеціальних ТЕЦ (як і НМТ), створених у населених пунктах України, а також за кордоном. 

 • icones

  Вартість контракту в ОНМУ на освітній програмі "Економіка морського транспорту" в 2023 році: на денній формі - 27 800 грн. за перший рік, 40 150 грн. - всього, на заочній формі - 25 000 грн. за перший рік, 36 100 грн. - всього.

Приєднатися до групи в Telegram:

Програма тесту єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) зі спеціальності 051 Економіка:

Програма тесту загальної навчальної компетентності (перша частина ЄВІ):

Програма єдиного вступного іспиту з іноземної мови (друга частина ЄВІ):

Презентація про особливості вступу до магістратури зі спеціальності 051 Економіка

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА (МАГІСТРАТУРА) 

ОПП "Фінансово-економічна безпека" зі спеціальності 051 ЕКОНОМІКА галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спрямована на підготовку висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов і вимог, забезпечувати фінансову та економічну безпеку підприємств будь-яких галузей економіки, в тому числі, підприємств морської галузі, що дозволить вирішувати комплексні проблеми попередження ризиків і загроз, формувати систему захисту економічних інтересів підприємств. 
Обсяг програми - 90 кредитів ЄКТС
Термін навчання на денній і заочній формах - 1 рік, 4 міс.
Програма має прикладний характер і дає можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом вибору частини дисциплін з урахуванням інтересів здобувачів вищої освіти. 

hands

Обов'язкові дисципліни:

● Професійна англійська мова● Проєктний менеджмент● Мікроекономіка (поглиблений рівень)● Макроекономіка (поглиблений рівень)● Регулювання економіки та соціально-трудові відносини● Корпоративна і бізнес стратегія● Інвестиційний аналіз і оцінка ризиків● Фінансово-економічна безпека підприємства ● Економічна діагностика● Фінансовий моніторинг● Міжнародні стандарти фінансової звітності ● Економічна розвідка

 • Illustration

  Гарант ОПП "Фінансово-економічна безпека" - доктор економічних наук, професор кафедри економіки і фінансів Сментина Наталія Валентинівна
  E-mail: ten.rku%40ntnems

Фінансово-економічна безпека має бути забезпечена на кожному підприємстві, незалежно від сфери його діяльності, форми та масштабу бізнесу. Тому ОПП «Фінансово-економічна безпека» в Одеському національному морському університеті - це, безумовно, ваш правильний вибір для здобуття повної вищої освіти або підвищення кваліфікації.


Освітня програма передбачає вивчення поглиблених курсів з мікро- та макроекономіки, фінансово-економічної безпеки підприємств, проєктного менеджменту, корпоративної та бізнес стратегій, інвестиційного аналізу і оцінки ризиків, професійної англійської мови. Велика увага приділяється вивченню економічної діагностики, фінансового моніторингу, міжнародних стандартів фінансової звітності, без яких сьогодні неможливо бути затребуваним професіоналом у сфері економіки та фінансів. 
Студентам пропонується велика кількість вибіркових курсів з інформаційних технологій, кібербезпеки на підприємстві, оцінки вартості бізнесу, фінансового обліку і контролінгу, міжнародного економічного права, маркетингових досліджень.

Вибіркові дисципліни:

● Кібербезпека на підприємстві● Фінансовий контролінг● Оцінка вартості бізнесу● Фінансовий облік● Міжнародне економічне право● Креативні технології та інновації● Логістика в управлінні проєктами● Економіка судноплавних компаній● Менеджмент портової діяльності● Тарифи, фрахти, збори у системі морських перевезень● Інформаційні технології ● Програмні засоби аналізу даних● Маркетингові дослідження● та ін.

 • a

  8 ПЕРЕВАГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:● Освітня програма є унікальною для освітнього ринку України через спрямованість на вивчення питань фінансово-економічної безпеки підприємств, у тому числі, з урахуванням специфіки морського бізнесу та інших галузей економіки  ● Програма дає глибокі знання з міжнародних стандартів фінансової звітності ● Програма має прикладний характер і дає можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом вибору частини дисциплін з урахуванням інтересів студентів ● Ви отримаєте державний диплом міжнародного зразка● У нас є очна та заочна форми навчання, а вчитися можливо повністю у дистанційному режимі, навіть якщо ви знаходитесь за кордоном● Є можливість брати участь у програмах «Два дипломи» та програмах обміну студентами і навчатися в університетах країн ЄС ● Майстер-класи від провідних фахівців у сфері фінансово-економічної безпеки підприємств

 • Для здобуття повної вищої освіти до магістратури можна вступити на основі бакалаврського диплома будь-якої спеціальності. 

 • Для вступу до магістратури за спеціальністю 051 Економіка у 2023 році проводитимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), а також єдиний вступний іспит (ЄВІ).

  ❗️ ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху (Економіка).

  ❗️ ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

  📌 ЄВІ та ЄФВВ відбуватимуться у формі комп’ютерних онлайн-тестів, які можна буде пройти лише в спеціальних ТЕЦ (як і НМТ), створених у населених пунктах України, а також за кордоном. 

 • icones

  Вартість контракту в ОНМУ на освітній програмі "Фінансово-економічна безпека" в 2023 році: на денній формі - 27 800 грн. за перший рік, 40 150 грн. - всього, на заочній формі - 25 000 грн. за перший рік, 36 100 грн. - всього.

Приєднатися до групи в Telegram:

Курси для підготовки для вступу до магістратури

❗️ Шановні друзі! Ми ради повідомити, що кафедра економіки і фінансів ОНМУ організує безкоштовні онлайн курси для підготовки до складання єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступників до магістратури зі спеціальності 051 Економіка. Взяти участь зможуть як студенти та випускники ОНМУ, які мають диплом бакалавра або магістра (спеціаліста) будь-якої спеціальності, так і студенти або випускники інших університетів, які планують вступати до нас у магістратуру.  
❗️ Курси будуть працювати з 1 по 17 червня 2023 р. 
❗️ ❗️ Програми єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) і єдиного вступного іспиту (ЄВІ) можна завантажити за посиланням: https://onmueconomics.org.ua/master/#exams
Заповніть форму для того, щоб ми запросили вас на курси:

Навчайтесь з нами!

Отримайте актуальну інформацію прямо зараз

Якщо ви завжди мріяли здобути освіту чи пройти підвищення кваліфікації у сфері економіки та фінансів, не відкладайте цю мрію! Ми тут, щоб допомогти вам на кожному етапі.

Ми пропонуємо консультування, що допоможе зробити процес вступу максимально простим і комфортним. Не пропустіть можливість навчатися в Одеському Водному!

Контакти


 • Кафедра: +38 (067) 976-45-05

 • Кафедра: ef.onmu@gmail.com

 • Приймальна комісія: +38 (048) 732-23-05  

 • Сайт ОНМУ: https://www.onmu.odessa.ua

 • 65029, вул. Мечникова 34, Одеса, Україна

Є запитання?

Заповніть нашу форму!

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.

Can't send form.

Please try again later.

Made with